04-07-2018

Overeenstemming nieuwe cao Nederlandse universiteiten

 

Het overgrote deel van de betrokken leden van CNV Overheid is voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Dat betekent dat CNV Overheid de cao gaat ondertekenen.

De afspraken daarin over duurzame inzetbaarheid (zoals het vitaliteitspact), mobiliteit en verbetering van het carrièreperspectief voor jonge wetenschappers zijn een belangrijke impuls voor toekomstbestendige cao. Uiteraard zal CNV Overheid de implementatie en voortgang kritisch volgen in het overleg met VSNU en in de Lokaal Overleggen. Ook blijft er nauw contact met de achterban via het sectorgroepsbestuur.

Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten