04-08-2017

Overheidswerkgevers mogen mensen met een arbeidsbeperking niet in de kou laten staan

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs willen af van de huidige quota voor participatiebanen uit het sociaal akkoord van 2013. Daarin is afgesproken dat de marktsector 100.000 banen zou creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De overheid zou daarnaast 25.000 functies moeten vrijmaken.

Uit de cijfers blijkt dat, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, de overheids- en onderwijswerkgevers onvoldoende participatiebanen hebben gerealiseerd. Staatssecretaris Klijnsma heeft daarom de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om de quotumheffing voor het realiseren van participatiebanen in te voeren voor de sector overheid en onderwijs. Dat is voor de overheids- en onderwijswerkgevers verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) aanleiding om de oorspronkelijke afspraken ter discussie te stellen.

CNV Connectief-voorzitter Jan de Vries is verontwaardigd: ‘Er zijn sectoren in de publieke sector die keurig hun aandeel hebben geleverd, zoals provincies. Zij bewijzen dat het wel kan. Werkgevers moeten niet terugkrabbelen nu het op uitvoeren aankomt. Het is onacceptabel dat juist de overheids- en onderwijswerkgevers door een brief aan de informateur de afspraken uit het sociaal akkoord van 2013 ter discussie stellen en zo mensen met een arbeidsbeperking in de kou laten staan’.

‘Juist de overheids- en onderwijswerkgevers moeten niet weglopen van de gemaakte afspraken, maar het goede voorbeeld geven en zich extra inspannen om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden.’ CNV Connectief dringt er bij de werkgevers op aan om te laten zien dat nog dit jaar met meer inspanningen daadwerkelijk wordt begonnen aan een inhaalslag. Alleen door op korte termijn meer participatiebanen te realiseren kan een quotumheffing worden voorkomen.