15-04-2019

Overleg nieuwe cao gemeenteambtenaren geklapt: ‘Acties niet uitgesloten’

ontslagNa lang onderhandelen is het overleg voor een nieuwe cao voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren afgelopen weekend vastgelopen. ‘Hoewel het nooit onze insteek is geweest, zijn acties nu niet uitgesloten.’

In een laatste poging hebben de vakbonden CNV, FNV en CMH geprobeerd tot een akkoord te komen met de werkgeversdelegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Naast een bod van VNG dat ver van wensen van de medewerkers staat, was de toonzetting van de VNG reden voor de bonden om het overleg te staken,’ aldus Juan Schot, onderhandelaar namens CNV Overheid.

Verlofuren
‘De gewenste en fatsoenlijke loonsverhoging met koopkracht zat er niet in. De werkgeversdelegatie wilde ook niet praten over een regeling voor werknemers om gezond aan het werk te blijven. Ook wilde de VNG dat werknemers zouden inleveren op hun huidige verlofuren. In een tijd waarin het economisch goed gaat met Nederland moet iedereen kunnen profiteren en erop vooruitgaan in plaats van inleveren.’

Vitaliteitspakket
‘De VNG legde eerst een pakket op tafel met een loonbod en verlofharmonisering, maar zonder breed vitaliteitsbeleid. Dit voorstel betekende afschaffing van de leeftijdsdagen, zonder dat voor oudere medewerkers iets anders in de plaats kwam. Bovendien wilde VNG geen fatsoenlijk overgangsrecht afspreken, zodat hele groepen medewerkers verlofdagen moesten inleveren. Een voorstel van de bonden voor een vitaliteitspakket voor jong en oud was onbespreekbaar voor de VNG.’

Geen fatsoenlijke werkgeversbijdrage
‘Vervolgens kwam er een pakket zonder verlofharmonisering en vitaliteitsbeleid op tafel. Dit zogenaamde loonpakket bevatte uiteindelijk een bod van 4,9% loonstijging over twee jaar. Dit loonbod (nog geen 2,5% per jaar) staat ver af van wat de bonden eisen en betekent in praktijk koopkrachtverlies met een inflatie die richting 3% op jaarbasis gaat. De bonden waren bereid de VNG tegemoet te komen op het punt van de transitievergoeding, maar de VNG wilde geen fatsoenlijke werkgeversbijdrage leveren.’

En nu?
‘Na zes rondes onderhandelen was door de houding van de VNG een oplossing verder weg dan ooit. Het laatste voorstel van de VNG, met koopkrachtverlies én geen enkele bereidheid om te investeren in vitaliteitsbeleid voor jong en oud, vindt CNV Overheid samen met de andere bonden respectloos en onbegrijpelijk. Nu is het moment aangebroken dat we indringend met onze achterban in gesprek gaan. Hoewel het nooit onze insteek is geweest, zijn acties nu niet uitgesloten.