• 01-10-2019

  Rijk

  Voorstellen over het nieuwe roosteren verworpen

  Onlangs konden de leden van CNV, werkzaam bij de Rijksoverheid, hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat rond het nieuwe roosteren. Zoals aangekondigd zouden wij de stemmen van de leden d

 • 01-10-2019

  Rijk

  CNV Overheid ondertekent cao Rijk

  Afgelopen donderdag hebben de vakbonden en minister Ollongren de nieuwe cao Rijk ondertekend. Deze cao is een vertaling van de teksten van de bestaande ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement) en ande

 • 25-09-2019


  Piet Fortuin nieuwe voorzitter van CNV

  Piet Fortuin wordt per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van CNV Vakcentrale. Hij volgt de huidige voorzitter Arend van Wijngaarden op, die begin 2020 met pensioen gaat. Fortuin gaat leiding geven a

 • 19-09-2019

  Arbeidsongeschiktheid

  Einde slapend dienstverband lijkt in zicht

  Als het aan advocaat-generaal Ruth de Bock van de Hoge Raad ligt, komt er een einde aan het slapend dienstverband. Dat is het in dienst houden van arbeidsongeschikt personeel om zo betaling van de tra

 • 19-09-2019

  Parlementair onderzoek

  CNV achter voorstel onderzoek uitvoeringsinstanties

  Het CNV is blij met het voorstel voor een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties. Dat is ook in het belang van de medewerkers van deze instellingen. Medewerkers van uitvoeringsinstan

 • 18-09-2019

  GemeentenMedezeggenschapPolitieke ambtsdragers

  Rechter geeft OR gelijk in spionage-affaire Maastricht

  ‘Buitenproportioneel’ oordeelde de kantonrechter gisteren over de handelwijze van de Gemeente Maastricht in de spionage-affaire eerder dit jaar. De ondernemingsraad deed niets verwijtbaars. Gedoel

 • 16-09-2019

  Waterschappen

  Onderhandelaarsresultaat eerste cao Vereniging werken voor waterschappen

  De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 12 september een onderhandelaarsresultaat bereikt. De Vwvw en de vakbonden zijn het eens over arbeids

 • 16-07-2019

  Ambtenarenstatus

  Ontslag wegens reorganisatie

  In het artikel ‘Kan ik na invoering van de WNRA makkelijker worden ontslagen?’ werd al aangegeven dat na de invoering van de WNRA een preventieve ontslag toets geldt als de werkgever over wenst t

 • 12-07-2019

  Ambtenarenstatus

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het private arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020. Het gewijzigde arbeidsrecht gaat

 • 10-07-2019

  CAOCNV ConnectiefGemeentenOverheidProvincies

  Jurist CNV Overheid driemaal redder in nood

  In mei 2014 kreeg mevrouw X van haar werkgever te horen dat haar baan als educatief medewerker bij een kinderboerderij zou stoppen. Het was ontslag door reorganisatie, met alle bijbehorende rechten en