16-07-2018

Principe-afspraken over nieuwe arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel

defensiepersoneelCNV Overheid en de andere vakbonden (de centrales van defensiepersoneel) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Defensiepersoneel.

Het gaat om afspraken over arbeidsvoorwaarden en over een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober 2018.

Wat staat erin?

De komende weken worden gebruikt om, binnen de mogelijkheden van het reces, de afspraken verder uit te werken. Sociale partners verwachten het defensiepersoneel uiterlijk 20 augustus meer duidelijkheid te kunnen geven.

Stemmen

Daarna gaan de bonden hun achterban raadplegen. Er komt pas een akkoord als de leden met de afspraken instemmen.