18-09-2019

Rechter geeft OR gelijk in spionage-affaire Maastricht

Extra raadsvergadering over spionage in het gemeentebestuur. Leden van de OR luisteren aandachtig toe. Foto: Annemiek Mommers.

‘Buitenproportioneel’ oordeelde de kantonrechter gisteren over de handelwijze van de Gemeente Maastricht in de spionage-affaire eerder dit jaar. De ondernemingsraad deed niets verwijtbaars. Gedoeld wordt op het gespit in de mails van het personeel in de zoektocht naar het lek van de notulen. De emailboxen van 41 ambtenaren, onder wie 12 OR-leden werden onderzocht.

De affaire begon toen de OR negatief reageerde op de overheveling van ambtenaren naar een shared service centrum van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd en zonder overleg een definitief sociaal plan met personele gevolgen vastgesteld. Uit uitgelekte concept-notulen bleek dat er vragen waren over hoe de ‘tegenwerkers’ aangepakt of zelfs ontslagen konden worden. Dit veroorzaakte bij OR en vakbondsbestuurders grote verontwaardiging en boosheid over het gedrag van de ambtelijke top en het bestuur van de gemeente Maastricht. Deze huurde daarop een recherchebureau in die het lek zou moeten vinden door het checken van email en intimiderende gesprekken.

Zonder angst

De rechter geeft aan het ‘niet te begrijpen’ dat zelfs OR-leden werden gecheckt. Het was immers al duidelijk dat zij over de notulen beschikten gezien hun functie. ‘OR-leden moeten in vrijheid en zonder angst voor repercussies als ambtenaar hun taken kunnen uitvoeren.’ Volgens de rechter had de gemeente voldoende redenen om een onderzoek in te stellen naar het lek, maar niet in deze opzet en omvang. ‘Het wekt de schijn dat het onderzoek is ingezet als represaille toen de politieke ontrust en negatieve publiciteit bleven voortduren.’

Verkeerd gehandeld

Veel werknemers in Maastricht zijn lid van CNV Overheid. Zij schakelden hun bond in en de OR. CNV Overheid voorzitter Patrick Fey: ‘Ik ben blij dat de OR en onze leden in het gelijk zijn gesteld. Het zou goed zijn als de gemeente Maastricht nu zelf ook erkent als werkgever verkeerd gehandeld te hebben. Verder is er recent onderzoek door Deloitte gedaan naar de problemen en mogelijk verkeerde veronderstellingen over het shared service centrum. Het is belangrijk dat de gemeente daar consequenties uit trekt.’