02-10-2020

‘Thuiswerkvergoeding Rijksambtenaren heeft geen invloed op budget zorg’

Patrick Fey

Deze week zijn er vragen ontstaan over de vergoeding die is afgesproken voor Rijksambtenaren die thuiswerken. CNV Overheid, dat deze afspraak met andere bonden en de werkgever maakte, wordt hierbij gesteund door het Nibud dat heeft berekend dat thuiswerken per dag €2,- kost.

Op (social) media en in de politiek was er bij sommigen verbazing: ‘Hoe kan dit, terwijl er in de zorg geen cent bij kan?’ was de teneur. Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Een thuiswerkvergoeding, géén bonus dus maar een tegemoetkoming in gemaakte kosten, die is afgesproken in een cao, staat totaal los van wat het kabinet aan ruimte geeft voor loonstijgingen in de zorg. Het CNV heeft zich maandenlang bij kabinet en coalitie de tong blauw gepraat en actie gevoerd om voor zorgpersoneel meer structurele loonruimte te krijgen. Dat is niet gelukt. Dat is een politiek besluit geweest. Wie zich verbaast over het uitblijven van loonruimte in de zorg moet zich dan ook tot het kabinet wenden. Het afspreken van vergoedingen tussen werkgever en vakbonden in andere cao’s staat daar los van.

Fatsoenlijk pakket

Zorgpersoneel dat zich extra heeft ingespannen in de coronacrisis wacht overigens nog steeds op de bonus van €1.000 euro terwijl de Tweede Kamer zich daar in maart al unaniem voor uitsprak. We zijn voor de cao’s in de zorgsector aan de slag om ook daar over een fatsoenlijk pakket aan voorwaarden te onderhandelen. Hier is een thuiswerkvergoeding niet aan de orde. Wel blijven wij vragen om structureel meer loon. Iets dat met het aanzwellen van de tweede coronagolf even gerechtvaardigd is als een kostenvergoeding voor Rijksambtenaren omdat ze thuis werken.

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid