03-07-2019

Tussen-cao voor sociale werkvoorziening

Nadat we meer dan een half jaar hebben gepraat en onderhandeld over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening die voor langere tijd zou moeten gaan gelden, is er op 28 juni een cao voor de duur van één jaar afgesproken.

Het was de bedoeling om voor de komende jaren de cao te laten zoals we die kennen. Met voor iedereen die het Wettelijk Minimum Loon (WML) verdient, op 1 januari en op 1 juli de verhoging van de WML. Voor iedereen die daarboven zit op 1 juli de verhoging van het WML en op 1 januari de LPO (Loon Prijs Ontwikkeling). Voor de LPO hebben we de toezegging nodig van staatssecretaris Van Ark. En daarmee zijn we nog in gesprek.

Daarbij komt dat er in juni het pensioenakkoord is afgesloten. Daarin is onder meer afgesproken dat er afspraken kunnen worden gemaakt over een soort vroegpensioen. Daarvan willen we onderzoeken wat dat kan betekenen voor mensen die werken in de sociale werkvoorziening.

Dit betekent dat het lastig is op korte termijn hier een goede afspraak over te maken. Maar tegelijkertijd willen we voor de mensen in de sociale werkvoorziening wel zoveel mogelijk koopkrachtbehoud realiseren.

Vandaar dit kortlopende onderhandelaarsakkoord. Dit is voorgelegd aan de leden van het Sector Groepsbestuur en zij vinden dat we dit met een positief advies aan jullie kunnen voorleggen.

De afspraken houden het volgende in:
1. Looptijd 1 jaar: van 1 januari t/m 31 december 2019
2. Loon: voor iedereen op WML, de WML-verhoging op 1 juli en 1 januari. Voor iedereen boven WML, de verhoging van de WML op 1 juli (1,23%) en het verschil tussen de WML van 1 januari 2019 en 1 juli 2019 (1,34%), tenzij de LPO hoger is.
3. Onderzoek naar de gevolgen van het pensioenakkoord.

Alle leden mogen hier hun mening over geven tot 30 augustus. Zij ontvangen hier een nieuwsbrief over.