11-10-2017

Uitkomst onderhandelingstraject Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid 2017

Sinds 1 januari 2017 zitten de werknemers bij de Rijksoverheid zonder CAO. Na een loonsverhoging van 3% in 2016 hebben langdurige overleggen plaatsgevonden met de werkgever Rijk over een CAO voor 2017 en verder. De loonontwikkeling was hierbij vanaf het begin een struikelblok. In de periode voor de zomer is daarom besloten eerst afspraken te maken over het Van Werk Naar Werk-beleid voor de sector, dat 1 januari 2018 zou aflopen. Dit heeft begin juli geleid tot het structureel maken van dit beleid, een stevig vangnet voor werknemers die bij reorganisaties betrokken raken (zie akkoord VWNW).
Op het gebied van loonontwikkeling bleven partijen echter ver uit elkaar liggen. Omdat wij als CNV toch een groot belang hechten aan minimaal koopkrachtbehoud voor onze leden in 2017, is uiteindelijk bij de werkgever Rijk afgedwongen om voor 2017, met terugwerkende kracht tot 1 januari, een salarisverhoging van 1,4% aan te bieden, gelijk aan de inflatie van dit jaar. CNV Overheid heeft toegezegd dit voorstel, wat wij zien als tussen-cao, vooruitlopend op serieuze afspraken voor 2018 op het gebied van loonontwikkeling en overige arbeidsvoorwaarden, aan de leden voor te leggen.

Wij realiseren ons dat het bod geen vetpot is. Maar willen er wel op wijzen dat er geen veranderingen/versoberingen van overige arbeidsvoorwaarden aan gekoppeld zijn. Om die reden vinden wij het wenselijke om via een ledenraadpleging de mening van al onze leden bij de sector Rijksoverheid te verzamelen. Op basis van de uitkomst van de ledenraadpleging zullen wij bepalen of wij akkoord kunnen gaan met het aanbod van de werkgever Rijk. Onder de voorwaarde dat we per direct met de onderhandelingen voor de CAO 2018 beginnen.

Leden krijgen op korte termijn nader bericht met de mogelijkheid om hun mening te geven over deze CAO. Hier treft u de tekst van het onderhandelingsresultaat zelf aan.