04-03-2019

Update affaire ontslag, spionage en integriteit bij de gemeente Maastricht

Het tumult dat ontstaan is na de bekendmaking van de Affaire SSC-ZL bij de gemeente Maastricht eind januari houdt aan. Niet meer met dagelijkse voorpagina’s in kranten en urenlange extra raadsvergaderingen, maar wel met grote verontwaardiging en boosheid bij heel veel betrokken ambtenaren over het gedrag van de ambtelijke top en het College van de gemeente Maastricht. Het verhaal is via internet in geuren en kleuren terug te vinden en gaat om het compleet verwerpelijke voornemen vakbondskaderleden en OR-leden te willen ontslaan, grove schending van privacy en misbruiken van integriteitsregels. Op 22 februari werd in een bomvolle raadszaal door ambtenaren en CNV Overheid gesproken over wat dit alles met de mensen doet en wat in de toekomst nodig is. Daaruit blijkt o.a. het volgende.

Vertrouwen
Het vertrouwen van mensen in de leiding van de organisatie is weg. Door het ontslagvoornemen en het ongepaste uit de hand gelopen recherche-onderzoek. Medewerkers van de Shared Services in Maastricht geven aan werkopdrachten niet meer te vertrouwen en willen weten wanneer zij mogen weigeren iets te doen dat mogelijk in strijd is met de regels. Wat ook veel kwaad heeft gedaan is het draaien en mondjesmaat vrijgeven van informatie over wat er gebeurd is. Nog steeds zijn niet alle 41 mensen benaderd waarvan de e-mails zijn ingekeken. Er is verklaard dat het alleen om e-mails zou gaan, maar tegelijkertijd wordt opeens erkend dat ook WhatsAppberichten zijn ingezien, etc. Hoe kunnen de vertegenwoordigers van de collega’s in het GO weer om tafel gaan met de portefeuillehouder P.& O. of het College nadat tegen de gemeenteraad beweringen zijn gedaan die haaks staan op wat eerder aan het GO is verteld over besprekingen in het College over het Hoffmann-onderzoek?

Regels en rechtszaken
De interne regels van de gemeente Maastricht over digitale privacy en omgang met digitale informatie waren bij niemand bekend en zijn, nu ze onlangs opdoken weten we dat, in strijd met het geldend recht. Het is niet toegestaan om aan de hand van een algemene bepaling e-mails in te zien en daar achteraf een keer melding van te doen. Nieuwe regels zijn hard nodig. Datzelfde geldt voor de interne integriteitsregels van de gemeente. Het College verklaarde tegenover de gemeenteraad een geheel eigen invulling te hebben gegeven aan de interne omgang met integriteitsmeldingen. Dat mag niet zonder instemming van de OR. Het is echt bedenkelijk dat uitgerekend met integriteitsregels wordt gemarchandeerd.
De OR en de vakbonden gaan na op welke wijze het overtreden van regels en bepalingen voorgelegd kan of moet worden aan de rechtbank of aan andere instanties. Verder is de Arbeidsinspectie al maanden bezig met het onderzoeken van de gemeente.

Cultuur en leiderschap
Uit alles wat naar boven komt en de Arbeidsinspectie ook al eerder heeft geconstateerd, kan niet anders dan de conclusie getrokken worden dat het slecht is gesteld met de leiding van de gemeente Maastricht. Goede leidinggevenden, die er ook zijn, daar gelaten. Een cultuur van veiligheid en vertrouwen ontbreekt. Er zal veel nodig zijn en het zal lang duren om het weer goed te krijgen. Zonder openheid en eerlijkheid aan de top, lukt het niet om positief en met plezier te werken. Stap voor stap zal uit de praktijk moeten blijken dat dit lukt.

Contact
Er is veel behoefte aan advies en ondersteuning. CNV Overheid staat altijd klaar om te helpen of op te treden. Uiteraard vertrouwelijk en met kennis van zaken. Via 030-7511001 of www.cnvoverheid.nl.

Ben je zelf of zijn collega’s nog geen lid, dan is het nu tijd. We kunnen het alleen samen.