09-06-2020

Verlenging museum cao tot 1 april 2021

Voor musea zijn de gevolgen van de coronacrisis op dit moment nog niet te overzien. Daarom hebben partijen die betrokken zijn bij de museum cao die per 1 oktober 2020 afloopt, besloten om die ongewijzigd te verlengen tot ten minste 1 april 2021.

De partijen bespreken in januari 2021 of het nuttig en noodzakelijk is om de cao met nog een half jaar te verlengen tot 1 oktober 2021. Deze verlenging betekent dat de huidige cao van toepassing blijft en er niets wijzigt.

Verlenging

Deze afspraak is in mei 2020 voorgelegd aan de achterbannen. Een overtuigend grote meerderheid heeft ingestemd met de verlenging van de museum cao om deze niet te wijzigen tot en met 31 maart 2021. Daarbij de toevoeging dat in januari 2021 overleg plaatsvindt om aan de hand van de dan bestaande situatie in de museumwereld gezamenlijk te besluiten of de cao onderhandelingen gestart kunnen worden of dat de cao opnieuw wordt verlengd met een half jaar.