20-12-2019

WNRA op 1 januari van kracht

pensioenambassadeurNog een ruime week en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is van kracht. Per 1 januari 2020 krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als in het bedrijfsleven.

Samen met de andere overheidsbonden is CNV Overheid betrokken geweest bij de uitwerking van de wet en zijn in overleg met de werkgevers de oude rechtspositieregelingen omgezet naar nieuwe cao’s. In het juninummer van MijnVakbond, het ledenblad van CNV Overheid, hebben we alles over de veranderingen door de WNRA op een rijtje gezet. Heb je nog vragen of twijfels mail dan naar cnvinfo@cnv.nl. Verder vind je op onze themapagina een serie artikelen over het arbeidsrecht en de juridische kant van een arbeidsovereenkomst.