Waardevol, veilig en duurzaam werken aan de toekomst

Een economie kan alleen floreren als er een goed werkende publieke sector aan ten grondslag ligt. Het land is veilig, de regels zijn helder en de bedrijven kunnen werken in vrijheid en met goede voorzieningen. Werknemers zijn uitstekend opgeleid en kunnen gebruikmaken van een goed zorgstelsel als dat nodig is. Kortom, het bedrijfsleven kan werken dankzij de publieke waarden die ambtenaren, zorgpersoneel en onderwijspersoneel creëren.

Deze waarden dragen bij aan de welvaart en het welzijn van alle inwoners van ons land. De arbeidsmarkt verandert; het aandeel oudere werknemers groeit. Het werk van ambtelijke organisaties en de werknemers verandert eveneens. Dit vraagt om investeringen in kennis en vaardigheden in alle lagen van de organisatie, dus niet alleen voor hoger opgeleiden. En het vraagt investering in het aantrekken en geschikt maken van nieuwe collega’s.

Investeer in publieke sector

De publieke sector verdient waardering, ook als de coronacrisis economisch voor zwaar weer zorgt. CNV Overheid pleit dan ook voor: meer waardering, marktconforme beloning en geen bezuinigingen op de publieke sector, om de crisis op te vangen. Investeer in de publieke sector, investeer in ambtenaren: dat is de centrale boodschap van CNV Overheid.

Header-1140-bij-300-1

Arbeidsvoorwaardennota 2019

In de Arbeidsvoorwaardennota 2019 zijn de CNV-voorstellen te vinden die worden meegenomen naar cao-onderhandelingen. De Arbeidsvoorwaardennota 2019 kan je hier downloaden. Lees hier de meest gestelde vragen omtrent de cao agenda.

Wie thuis in een mantelzorgsituatie terecht komt, merkt daar ook vaak de effecten van op het werk. Het gaat mis als de balans zoekraakt tussen de hoeveelheid werk en de mate van belasting door de extra mantelzorg. Voor mantelzorgers zijn er wettelijke regelingen die vallen onder de Wet arbeid en zorg (verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao’s specifieke afspraken over mantelzorg.

Lees meer in deze glossy “Mantelzorg: In de schijnwerpers van het CNV”.