Ambtenarenstatus

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus. Lees hier over het vervolg.

De ambtenarenstatus gaat veranderen. Ondanks jarenlang verzet van de ambtenarenbonden, heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering. Daardoor wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector. De ambtenarenstatus bij politie, defensie en Rechtspraak blijft in stand.

A&O fondsenfestival 2018

26-03-2018
Donderdag 4 oktober 2018 staat in het teken van het tweejaarlijkse A&O fondsen festival (voorheen HR-festival). Het festival is een...
Lees meer

Terugblik WNRA bijeenkomst

09-03-2018
Ruim 80 CNV leden waren woensdag aanwezig tijdens de bijeenkomst over de Wet normalisering rechtspositie rijksambtenaren (Wnra), de stand van zaken...
Lees meer

Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ cao Gemeenten

06-11-2017
Een eenvoudig te lezen, moderne tekst voor de komende cao Gemeenten. Daarvoor hebben de VNG en de vakbonden CNV Overheid,...
Lees meer

Regeerakkoord: Er is nog genoeg wat onze aandacht verdient!

11-10-2017
CNV Overheid en Publieke Diensten reageert neutraal op het regeerakkoord. Voorzitter Patrick Fey: “Wij zijn gematigd positief over verschillende kabinetsvoornemens...
Lees meer
1 2 3 4