Ambtenarenstatus

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus. Lees hier over het vervolg.

De ambtenarenstatus gaat veranderen. Ondanks jarenlang verzet van de ambtenarenbonden, heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering. Daardoor wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector. De ambtenarenstatus bij politie, defensie en Rechtspraak blijft in stand.

Normalisering, ontslag en opzegtermijnen

30-04-2019
Vanaf 2020 wordt het ambtenarenrecht genormaliseerd. Wat betekent dit voor jou? Hieronder uitleg over ontslag en opzegtermijnen. In het ambtenarenrecht...
Lees meer

WNRA: Ontslag wegens disfunctioneren

23-04-2019
Disfunctioneren in het ambtenarenrecht De verschillende rechtspositieregelingen zoals het ARAR voor rijksambtenaren of de CAR UWO voor medewerkers bij de...
Lees meer

WNRA: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

16-04-2019
Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd.  Dit betekent dat je als ambtenaar onder het...
Lees meer

Mag mijn werkgever zonder overleg straks mijn arbeidsvoorwaarden veranderen?

08-04-2019
Vanaf 2020 krijg je als ambtenaar een arbeidsovereenkomst in plaats van je huidige aanstelling. Dit maakt onderdeel uit van de...
Lees meer
1 2 3 6

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.