Ambtenarenstatus

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus. Lees hier over het vervolg.

De ambtenarenstatus gaat veranderen. Ondanks jarenlang verzet van de ambtenarenbonden, heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering. Daardoor wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector. De ambtenarenstatus bij politie, defensie en Rechtspraak blijft in stand.

Mag mijn werkgever zonder overleg straks mijn arbeidsvoorwaarden veranderen?

21-03-2019
Vanaf 2020 krijg je als ambtenaar een arbeidsovereenkomst in plaats van je huidige aanstelling. Dit maakt onderdeel uit van de...
Lees meer

Kan ik na invoering van de Wet normalisering ambtenarenrecht (Wnra) makkelijker worden ontslagen?

27-11-2018
De invoering van de Wnra staat gepland op 1 januari 2020. Na de invoering daarvan, valt u als ambtenaar onder...
Lees meer

Stand van zaken normalisering ambtelijke rechtspositie september 2018

12-09-2018
Waar ging het ook alweer om? Vanaf 2020 word je een nieuw soort ambtenaar. Je rechten en plichten die nu...
Lees meer

Reactie vakbonden op aanpassingswetgeving Wet normalisering

11-04-2018
De vakbonden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de aanpassingswetgeving die nodig is om de normalisering...
Lees meer
1 2 3 5

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.