Ambtenarenstatus

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering ambtenarenstatus. Lees hier over het vervolg.

De ambtenarenstatus gaat veranderen. Ondanks jarenlang verzet van de ambtenarenbonden, heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel normalisering. Daardoor wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector. De ambtenarenstatus bij politie, defensie en Rechtspraak blijft in stand.

WNRA op 1 januari van kracht

20-12-2019
Nog een ruime week en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is van kracht. Per 1 januari 2020 krijgen ambtenaren...
Lees meer

Ontslag wegens reorganisatie

16-07-2019
In het artikel ‘Kan ik na invoering van de WNRA makkelijker worden ontslagen?’ werd al aangegeven dat na de invoering van...
Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

12-07-2019
Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet...
Lees meer

Nu een rechtspositieregeling, straks een cao…hoe werkt dat?

18-06-2019
Met ingang van 1 januari 2020 zal voor een groot deel van de overheidswerkgevers een cao gaan gelden. Op dit...
Lees meer
1 2 3 7

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.