Samenwerking CNV en OR

Vakbonden en ondernemingsraden lopen vaak met elkaar op. Ze hebben elkaar ook veel te bieden.

Zo biedt de vakbond aan de ondernemingsraad:

  • inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over pensioenen of belastingtechnische zaken;
  • voorlichting over ontwikkelingen;
  • hulp bij onderhandelingen en het organiseren van een achterbanvergadering;
  • verkiesbare OR-leden;
  • toetsing van OR-reglementen.