Vakantiedagen

Vakantiedagen en toestemming

In principe moet jouw werkgever instemmen met je vakantiewensen. Alleen als je verzoek grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag er van deze regel worden afgeweken. In dat geval moet de werkgever wel akkoord gaan met een andere aaneengesloten vakantieperiode van twee weken of twee keer één week.

Je moet jouw vakantiewensen indienen bij jouw werkgever (meestal de leidinggevende). Na ontvangst van jouw verzoek heeft hij twee weken de tijd om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Doet hij dat niet, dan is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (die dus boven op het wettelijke minimum komen) kan eventueel een andere termijn gelden. Dit moet dan wel van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld in de cao) zijn vastgelegd.

Je moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar je minimaal recht op hebt. Jouw werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Na 1 januari 2012 is het extra belangrijk dat de werkgever jou ook in staat stelt om je wettelijke vakantiedagen op te nemen.

 

Aantal vakantiedagen

Het Burgerlijk Wetboek regelt jouw recht op de opbouw van de wettelijke vakantiedagen. Wettelijk heb je recht op 4x de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit betekent dat je bij een fulltime dienstverband recht hebt op 20 vakantiedagen (4 x vijfdaagse werkweek).
Wanneer je in deeltijd werkt, wordt het aantal vakantiedagen berekend aan de hand van het deeltijdpercentage. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 60% heb je recht op 12 vakantiedagen (0,6 x 20 dagen).

 

Vakantiedagen volgens je cao (bovenwettelijke vakantiedagen)

Naast de wettelijke vakantiedagen kan je op grond van je arbeidsovereenkomst of cao recht hebben op extra vakantiedagen. Dit worden ook wel “bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd. Het verschilt per sector of er recht bestaat op bovenwettelijke vrije dagen. Ook seniorendagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Let op: de bovenwettelijke vakantiedagen dienen niet verward te worden met roostervrije dagen/Atv-dagen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}